0966 702 190
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Khai mạc triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa 2017
Khai mạc triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa 2017
Ngày 31-5, Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) phối hợp với Công ty cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VietFair) đã tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa -VIETNAM DAIRY 2017.
Video Clips
Views
pageviews