0966 702 190

Thư Chào Mừng Bộ Công Thương

4/7/2017 11:15:28 AM
Thư Của Lãnh Đạo Bộ Công thương Gửi Các Cơ Quan, Tổ Chức, Doanh Nghiệp, Chuyên Gia Trong và Ngoài Nước chào mừng tới dự Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa - VIETNAM DAIRY diễn ra từ 31/05 đến 03/06/2017 tại Hà Nội.

Video Clips
Views
pageviews