Sản phẩm trưng bày

  • Sữa và sản phẩm sữa
  • Nguyên liệu phụ gia sử dụng trong ngành sữa
  • Công nghệ, dây chuyền chế biến và bao bì phụ kiện trong chế biến sữa
  • Thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y
  • Giống bò sữa
  • Công nghệ xử lý môi trường
  • Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng ATTP
  • Tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, sử dụng và bình chọn.
  • Tài chính- ngân hàng, du lịch- dịch vụ đồng hành cùng ngành Sữa.