Thư triển lãm

Thư Chào Mừng Cục Chăn Nuôi – BNN&PTNT
Thư Chào Mừng Hiệp Hội Sữa Việt Nam
Thư chào mừng Hiệp Hội Gia Súc Lớn Việt Nam