Thư viện ảnh

Một số hình ảnh tại Triển lãm Việt Nam Dairy 2017

Hình ảnh khai mạc

Hình ảnh hội thảo

Hoạt động triển lãm