Ngày 1/6/2022

14h00 – 16h30 Hội thảo “Ngành Sữa Việt Nam phát triển trong điều kiện bình thường mới”
Địa điểm diễn ra: Phòng Hội thảo tầng 2 – Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội

Ngày 2/6/2022

08h30 – 11h30 Hội thảo “Sử dụng các công nghệ cao trong phát triển chăn nuôi bò sữa”
Địa điểm diễn ra: Phòng Hội thảo khu vực Triển lãm – Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội
14h00 – 16h30 Hội thảo “Sữa, sản phẩm sữa với tăng cường sức khỏe, phòng chống
dịch bệnh Covid -19 tại Việt Nam”
Địa điểm diễn ra: Phòng Hội thảo tầng 2 – Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội

Ngày 3/6/2022

09h00- 11h30 Hội thảo “Chuyển đổi số Công nghiệp 4.0 –
Chiến lược triển khai và ứng dụng trong Ngành Công Nghiệp Sữa
Địa điểm diễn ra: Phòng Hội thảo khu vực Triển lãm – Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH NGAY TẠI ĐÂY !