Thư viện ảnh

Một số hình ảnh tại Triển lãm Việt Nam Dairy 2019

Hình ảnh khai mạc

Hoạt động triển lãm